Projekt

Snažíme se prostřednictvím našeho projektu podpořit také jiné útulky, vzájemná spolupráce a podpora je totiž důležitá, jen díky tomu lze pomoci více zvířatům v nouzi. Přispíváme občas materiálně, ale především finančně, dosud jsme již ostatním vypomohli částkou více než 2 000 000 Kč.
Mikeš HB z.s.